Ankara Boşanma Avukatı Ücreti

ankara boşanma davası ücretler

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma; Türk Medeni Kanununda belirlenen şartların oluşması halinde eşlerin birlikteliklerinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır.

Diğer dava ve hukuki problemlerin çözümlenmesi gibi boşanma davalarında da Ankara Boşanma Avukatından profesyonel destek alınması tarafların sorun yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Meslek gruplarının bağlı bulunduğu birlik ve odalarca her yıl bir ücret tarifesi belirlenmekte olup Avukatlık Ücret Tarifesi de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca yayınlanmaktadır. Bu ücretler tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleridir.

Ancak yapılan araştırma ve görüşmeler sonunda avukatlar arasında farklı ücret talepleri ile karşılaşılmaktadır. Bu farklılıklar normal olmakla birlikte; dava için daha fazla emek ve mesai harcayan, konusunda daha deneyimli ve tecrübeli Ankara Boşanma Avukat ücretlendirmesi fazla olacaktır.

Boşanma davalarında, taraflar üzerinde ruhsal ve psikolojik baskılar arttığı için davanın seyri esnasında Ankara Boşanma Avukatının müvekkiline ayıracağı zaman, mahkemede harcayacağı emek ve mesai, taraflar ile yapılacak görüşmeler, diğer kurumlarla yazışmalar gibi konular Ankara Boşanma Avukatı Ücretlerini etkilemektedir.

ankara boşanma davası ücretler

Ankara Boşanma Davası Avukatı Nerede?

Ankara Boşanma Avukatı Ücretini etkileyen diğer bir husus ise boşanma davasının türü olmaktadır. Anlaşmalı bir boşanma davası ile Çekişmeli bir boşanma davasında Ankara Boşanma Avukatı Ücretinin aynı olması beklenemez.

Boşanma davalarında Ankara Boşanma Avukatının hukuki bilgi, beceri ve tecrübesinin önemine binaen yardım alınacak Ankara Boşanma Avukatı Ücreti alınacak hizmet ile orantılı olmaktadır. Boşanma davasının olumsuzluk yaşanmadan taraf hak ve menfaatlerinin de göz önünde bulundurularak olumlu sonuçlanabilmesi için Ankara Boşanma Avukatından / Ankara Aile Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.

Content Protection by DMCA.com

Vasiyetnamenin İptali Davaları Ankara

Vasiyet İptal Ettirme Avukatı Ankara

Vasiyetnamenin İptali Davaları

VASİYETNAME NEDİR?

VASİYETNAME NASIL HAZIRLANIR? (daha&helliip;)

Content Protection by DMCA.com
Erkek Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davalarında Erkeklerin Hakları Nelerdir?

BOŞANMA DAVALARI

ERKEKLERİN HAKLARI

 

Boşanma davaları sonunda sıkça karşılaşılan sorunların başında; hukuki hakların bilinmemesi ya da eksik bilgiler nedeni ile yaşanılan hak kayıpları gelmektedir. Hukuki bilgi bakımından kişilerin haklarını tam olarak bilmemeleri neticesinde hak kayıpları yaşanmaktadır. (daha&helliip;)

Content Protection by DMCA.com
Ankara İzale i Şuyu Avukatı

ORTAKLIK NASIL GİDERİLİR ?

İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR ?

ORTAKLIKLIĞIN GİDERİLMESİNİ KİMLER YAPABİLİR ?

Taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetine birden fazla kişinin sahip olduğu durumlarda; paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu olan bu malın, ortakların birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirerek ferdi mülkiyete geçmesini sağlayan davalar Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu davalarıdır. (daha&helliip;)

Content Protection by DMCA.com
TOP