Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma tenfiz davaları aile hukuku hükümleri içerisinde değerlendirilmekle birlikte yurtdışında yabancı ülke mahkeme kararları ile yapılan boşanmalar; Türkiye’de açılacak Tanıma tenfiz davaları ile Türkiye’de geçerli olmaktadır.

Yurtdışında gerçekleşen boşanmaların Türkiye’de geçerli hale getirilmemesi durumunda, kişi Türkiye’de halen evli olarak görüneceğinden boşanmış olmasına rağmen yeniden evlenme, çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi haklardan yararlanamayacaktır.

Yabancı ülkede yapılacak boşanmaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için, boşanma kararını veren ilgili mahkemenin ‘’Boşanma’’ ibaresinin bulunduğu kesinleşmiş boşanma kararı, apostil şerhi, vekalet asıları ve resmi makamlarca onaylanmış Türkçeye Tercüme belgeleri ile Türkiye’de Tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Tanıma tenfiz davalarında boşanan tarafların şahsen bulunmaları ya da ayrı ayrı temsilci avukatlarının bulunması gereklidir. Taraflar genellikle yurtdışında bulunduklarından Tanıma tenfiz davalarının kısa sürede sonuçlanabilmesi için avukatlık hizmeti alınması önemlidir.  

Content Protection by DMCA.com
TOP