Ankara Boşanma Avukatı Ücreti

ankara boşanma davası ücretler

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma; Türk Medeni Kanununda belirlenen şartların oluşması halinde eşlerin birlikteliklerinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır.

Diğer dava ve hukuki problemlerin çözümlenmesi gibi boşanma davalarında da Ankara Boşanma Avukatından profesyonel destek alınması tarafların sorun yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Meslek gruplarının bağlı bulunduğu birlik ve odalarca her yıl bir ücret tarifesi belirlenmekte olup Avukatlık Ücret Tarifesi de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca yayınlanmaktadır. Bu ücretler tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleridir.

Ancak yapılan araştırma ve görüşmeler sonunda avukatlar arasında farklı ücret talepleri ile karşılaşılmaktadır. Bu farklılıklar normal olmakla birlikte; dava için daha fazla emek ve mesai harcayan, konusunda daha deneyimli ve tecrübeli Ankara Boşanma Avukat ücretlendirmesi fazla olacaktır.

Boşanma davalarında, taraflar üzerinde ruhsal ve psikolojik baskılar arttığı için davanın seyri esnasında Ankara Boşanma Avukatının müvekkiline ayıracağı zaman, mahkemede harcayacağı emek ve mesai, taraflar ile yapılacak görüşmeler, diğer kurumlarla yazışmalar gibi konular Ankara Boşanma Avukatı Ücretlerini etkilemektedir.

ankara boşanma davası ücretler

Ankara Boşanma Davası Avukatı Nerede?

Ankara Boşanma Avukatı Ücretini etkileyen diğer bir husus ise boşanma davasının türü olmaktadır. Anlaşmalı bir boşanma davası ile Çekişmeli bir boşanma davasında Ankara Boşanma Avukatı Ücretinin aynı olması beklenemez.

Boşanma davalarında Ankara Boşanma Avukatının hukuki bilgi, beceri ve tecrübesinin önemine binaen yardım alınacak Ankara Boşanma Avukatı Ücreti alınacak hizmet ile orantılı olmaktadır. Boşanma davasının olumsuzluk yaşanmadan taraf hak ve menfaatlerinin de göz önünde bulundurularak olumlu sonuçlanabilmesi için Ankara Boşanma Avukatından / Ankara Aile Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.