Anlaşmalı Boşanma Nedir Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Yasa gereği tarafların anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için boşanmak isteyen eşlerin, evlilik sürelerinin bir yıldan az olmaması gerekmektedir. Evlilikleri bir yıldan uzun süreli olan eşler hazırlayacakları protokol ile Aile Mahkemesinde açacakları dava sonucunda anlaşmalı olarak boşanabilirler. Evlilik süresi bir yıldan az olan çiftler çekişmeli boşanma davası açarak boşanabilirler.

Anlaşmalı Boşanma davası açabilmek için tarafların öncelikle boşanma, varsa çocukların velayet durumu, velayet kendisine bırakılmayan eşin çocuklarla şahsi ilişkisi, nafaka ve boşanmanın mali konularının düzenlenmiş olduğu bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak Mahkemeye sunmaları gerekmektedir.  Eşler boşanma davası anlaşmalı olarak açılabileceği gibi daha önce çekişmeli olarak açılmış ve devam etmekte olan bir davada anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayıp Mahkemeye sunarak anlaşmalı olarak boşanabilirler. Çekişmeli olarak devam eden boşanma davalarında Mahkeme kararı verilinceye her aşamada anlaşmalı olarak boşanmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Anlkara

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı konusunda anlaşmaya varabilirler. Tarafların bu konuda anlaşmaya varamaması durumunda mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olarak ayrıca bir dava açılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın gerçekleşmesi için protokolün hazırlanarak Mahkemeye sunulması tek başına yeterli olmamaktadır. Taraflar Mahkemece belirlenen duruşmaya bizzat katılarak anlaşmalı olarak boşanmayı ve hazırlanan protokolde belirtilen boşanma şartlarını kabul ettiklerini sözlü olarak ifade etmeleri gerekmektedir. Mahkeme huzurunda bayan edilen sözlü kabulün ve anlaşmalı boşanma protokolünün Mahkemece uygun bulunması durumunda tarafların boşanmaları mümkün olacaktır.

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmaktan duruşma esnasında ya da duruşma öncesinde Mahkemeye verecekleri bir dilekçe ile vazgeçebilirler. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Boşanma protokolünde iradesinin yanıltıldığını iddia eden taraf Mahkemece anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmiş olsa dahi boşanma kararı ilgili olarak kanunda belirtilen süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü boşanmanın yanı sıra tarafların maddi – manevi tazminat ile durumun gerektirmesi halinde yoksulluk ve iştirak nafakası sorumluluğunu da düzenlemesi nedeniyle protokolün hazırlanmasında Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması ileride oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir.