Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç Değer Kaybı Nedir – Araç Değer Kaybı Hangi Şartlarda Oluşur – Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır

Trafik kazaları sonunda, meydana gelen zarar sadece kazaya karışan araç onarım bedeli ile sınırlı kalmamaktadır.

Yaşanan trafik kazası sonunda kazaya karışan taraflarca Trafik Kaza Tespit Tutanağı tanzim edilmelidir. Taraflarca tutanak tanzim edilirken anlaşılamaması durumunda ilgili trafik birimlerine müracaat edilmelidir.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı tanziminden sonra haksız araç sahibinin sigorta şirketi, haklı araç sahibinin onarım giderlerini karşılamaktadır. Ancak zarar onarım gideri ile sınırlı kalmayabilir. Günümüz ekonomik şartlarında, yaşanan trafik kazası sonunda onarım gören aracın ikinci el piyasa değerinde düşüş yaşanmaktadır. Bu nedenle Araç Değer Kaybı da, aracın hasar ve onarım bedeli gibi talep edilebilir bir alacak kalemi olarak doğmaktadır.

Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç Değer Kaybı Davası Ankara

Araç değer kaybı hesaplamalarında; aracın üretim yılı, yapmış olduğu kilometre, trafiğe çıkış tarihi, marka model ve özellikleri, daha önceden hasarının olup olmadığı ve aracın piyasa değeri gibi değişken konular dikkate alınmaktadır. Araç parçalarında düzeltme, boyama veya değiştirme işlemlerine göre değer kayıp miktarı farklı olmaktadır.

Araç değer kaybında, davalı tarafın sorumluluğu yanı sıra davalının sigorta şirketinin de sigorta limiti dahilinde sorumluluğu vardır. Özetle, Araç Değer Kaybı Davası araç maliki, sürücü ve sigorta şirketine karşı açılabilmektedir.

Araç değer kaybı talep edilmeden önce bir ekspertiz raporu hazırlatılarak aracın değer kaybının tespit edilmesi gereklidir. Araç değer kaybı tespit edildikten sonra değer kayıp miktarı yazılı başvuru ile sigorta şirketinden talep edilmesi ve ödeme alınamaması halinde tahkim ya da dava açma yoluna başvuru hakkı vardır.

Zarara sebep olan tarafın sigortasının bulunmaması halinde ise, zarara sebep olanlara yazılı başvuru yapılması veya dava açılarak oluşan zarar alınabilecektir.

Tahkim ya da mahkeme kararı ile alacağa hükmedilmesi durumunda, İcra Daireleri aracılığı ile borçlu taraftan tahsil yoluna gidilebilecektir.

Araç değer kaybı talep ve davalarında zamanaşımı süresi iki yıl olup bu süreyi geçirmemek gereklidir. Araç Değer Kayıp Davalarında hak, zaman ve emek kaybı yaşanmaması ayrıca zararın tam olarak tahsil edilebilmesi için Ankara Sigorta Avukatından yardım alınması uygun olacaktır.