Ayıplı Mal Ve Ürün Alınması Durumunda Ne Yapılmalıdır

Ankara Özel Hukuk Bürosu

Ayıplı mal ve ürün tarifi yapılacak olursa; satıcının örnek ya da modelini belirttiği ya da taşıması gereken şartları taşımayan mal ve ürünü tüketiciye teslim etmesidir. Mal ve ürünün ambalajında, tanıtım etiket veya kullanım kılavuzunda, reklam araçlarında belirtilen özelliklerini taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; tüketicinin makul olarak beklediği faydaları tam olarak sağlamayan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Sözleşme ile belirlendiği halde; süresinde teslim edilmeyen, montaj işlemi yapılmayan veya hatalı montaj işlemleri de sözleşmeye aykırı davranış olarak kabul edilir.

Mal ve ürün teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda mal ve ürünün ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.

Ayıplı Mal Avukatı Ankara

Tüketici Avukatı Ankara

Satıcı ayıplı mal ve ürün satışlarında, mal ve ürün etiket veya açıklamalarında tüketicinin okuyup anlayabileceği şekilde ayıp ve kusuru belirtmek zorundadır.

Ayıplı mal ve ürün tespiti halinde; tüketicinin sorumluluğu mal ve ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre içerisinde tüketici;
Mal ve ürünü iade ederek sözleşmeden dönme,
Ayıp oranında mal ve ürün bedeli üzerinden indirim isteme,
Gider ve masrafları satıcıya ait olmak üzere onarım isteme,
Satın alınan ayıplı mal ve ürünün ayıpsız aynı mal ve ürünle değiştirilmesini isteme haklarından birini tercih edebilir.
Satıcı bu tercihi yerine getirmekle sorumludur.

Satıcının, sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarından ve tüketicinin tercihini yerine getirmemesi durumlarında uyuşmazlık konusu ayıplı mal ve ürünün değerine göre;

İlçe Tüketici Hakem Heyeti,
İl Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmalıdır.
Uyuşmazlık durumlarında kaybı yaşanamaması için Ankara Tüketici Avukatından profesyonel yardım alınması uygun olacaktır.