Boşanma Dava Süreci Ve Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Boşanma Dava Süreci Ve Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

BOŞANMA DAVA SÜRECİ

Aile birliğinin sonlandırılarak boşanmaya karar veren çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında Boşanma Davasının nasıl bir seyir izleyeceği ve nasıl sorunlar ile karşılaşılacağıdır. Boşanma Davaları bireylerin psikolojik ve sosyal yaşantılarını etkileyen zor ve karmaşık dava türlerindendir. Belirtmek gerekir ki dava sürecinde; varsa çocukların velayet ve şahsi ilişki durumları, tazminat ve nafaka alacakları, evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı gibi konular ile karşılaşılmaktadır.

Boşanma Davaları, Boşanma Dava dilekçesinin yetkili Aile Mahkemesine verilmesi ile başlayan bir süreçtir. Boşanma Dava dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Davası veya Çekişmeli Boşanma Davası şeklinde hazırlanır. Boşanma Davasının hangi türde olduğunun belirlenmesinde Medeni Kanun ile belirlenen şartlar esas alınmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davaları, Çekişmeli Boşanma Davalarına göre daha hızlı seyreden bir süreç olup yasada belirtilen sebepler dışında Anlaşmalı Boşanma Davası açılması durumunda dava reddedilmektedir. Örneğin 1 yılını doldurmayan evliliklerde, taraflar tüm konularda anlaşmış olsalar dahi evlilik süresi 1 yılını doldurmadığı için Çekişmeli Boşanma Davası şeklinde dava açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında, yasal şartların sağlanması ve tarafların tüm konularda anlaşmaya vararak hazırlanacak protokol ile tek celsede boşanmaları mümkün olabilecektir. Çekişmeli Boşanma Davaları ise daha uzun ve karmaşık bir süreç olup, dava sürecinde boşanma gerekçeleri, kusurlu taraf ile kusur oranlarının belirlenmesi ve gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Dolayısı ile Çekişmeli Boşanma Davaları ortalama 4-6 celse ile 8-10 ay arasında sürebilmektedir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Anlaşmalı Boşanma Davaları için;

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dava dilekçesi hazırlanırken, tarafların her konuda anlaşmaya vardıklarını gösteren Anlaşmalı Boşanma Protokolü belirtilerek boşanma talebi belirtilmelidir. Anlaşmalı Boşanma Dava Protokolünde ise; velayet, şahsi ilişki, nafaka ve mal paylaşımı gibi tüm konular net ve açık bir şekilde belirtilmelidir.

Boşanma Dava Süreci Ve Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Boşanma Dava Süreci Ve Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Çekişmeli Boşanma Davaları için;

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi ve boşanmaya gerekçe gösterilen konulara ait deliller Mahkemeye sunulmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçeleri kişilere özel bir konu olup boşanmak isteyen her bireye göre farklılık göstermektedir. Dilekçenin içeriğinde boşanmaya sebep gösterilen konu ve olayların somutlaştırılıp deliller ile ispatlanması gerekmektedir. Aksi takdirde soyut konu ve olaylar ile kusurlu tarafın belirlenmesi tespit edilemeyecektir. Bu durumda boşanma sonunda velayet, nafaka, tazminat gibi konular beklenilen şekilde karara bağlanamayacaktır.

 

Boşanma Davalarında, avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamakla birlikte yukarıda da bahsedildiği üzere Boşanma Davalarının zor ve karmaşık olması, uzmanlık gerektiren davalar olduğundan bu tür davalarda, davanın en kısa sürede sonuçlandırılması,  yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından / Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.