Boşanma Davalarında Erkeklerin Hakları Nelerdir?

Erkek Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davalarında Erkeklerin Hakları Nelerdir?

BOŞANMA DAVALARI

ERKEKLERİN HAKLARI

 

Boşanma davaları sonunda sıkça karşılaşılan sorunların başında; hukuki hakların bilinmemesi ya da eksik bilgiler nedeni ile yaşanılan hak kayıpları gelmektedir. Hukuki bilgi bakımından kişilerin haklarını tam olarak bilmemeleri neticesinde hak kayıpları yaşanmaktadır.

Boşanma davalarında eksik bilgi, hatalı işlem veya boşanma sürecinin yanlış yürütülmesi tarafların hak kayıpları yaşama sebepleridir. Hak kayıpları arasında nafaka ödenmesi, varsa çocukların velayetleri, mal paylaşımı ve tazminat ödenmesi gibi konular görülmektedir.

Medeni Kanun esaslarına göre boşanma davalarında kadın veya erkek ayrımı yapılmaksızın boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusur oranları ölçüsünde sorumluluk ve yaptırımları belirlenmektedir. Kadın ve erkek aynı haklara sahip oldukları gibi bahsedilen kusur oranlarının belirlenmesi sonunda tarafların hak ve yükümlülükleri ortaya çıkacaktır. Nafaka ödenmesi, velayet, mal paylaşımı ve tazminat konuları kusur neticesinde belirlenecektir. Bu nedenle boşanma davalarının doğru bir şekilde yürütülmesi ve uygun savunma yapılması önem arz etmektedir.

Boşanma davalarında en çok merak edilen konuların başında erkeğin nafaka alıp alamayacağıdır. Boşanma davalarında genellikle boşanmaya sebebiyet verilen olay veya olaylarda kusurlu taraf nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Nafaka ödeme şartlarının oluşması halinde örneğin velayetin verildiği taraf çocuklar için iştirak nafakası veya eş için yardım nafakası talep edilecektir. Nafaka şartları oluşması halinde kadın veya erkek ayrımı yapılmaksızın nafakaya hak kazanan taraf belirlenen nafakayı talep edebilmektedir. Bu nedenle dava sürecinde hukuki destek alınması ve Ankara Aile / Boşanma Avukatı tarafından yapılacak savunma ile tarafın kusursuzluğu ispat edilmeye çalışılmalıdır.

Erkek Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davalarında Erkeklerin Hakları

Çocukların velayetlerinin hangi eşte olacağı konusu ise; çocuğun gelişimi, menfaatleri vb. konular dikkate alınarak Hakim’in takdiri ve kanaatleri sonunda karara bağlanmaktadır. Yine dava sürecinde izlenecek yol ve savunma şekli velayetin anne veya babaya verilmesinde belirleyici unsur olacaktır. Velayet sadece anneye veya sadece babaya verilir şeklinde bir anlayış söz konusu değildir.

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat, kadın ve erkek taraf içinde vardır. Tazminat çeşitlerinden maddi tazminat istenmesinde etkin unsur taraflardan hangisinin kusurlu veya daha fazla kusurlu olduğunun, manevi tazminatta ise kişilik haklarının zarar gördüğünün tespit edilmesidir.

Boşanma sonunda mal paylaşım şekli; ayrıca belirlenen bir mal rejimi yok ise, 2002 yılından önceki evliliklerde 2002 yılına kadar edinilen mallar için Mal Ayrılığı Rejimi, 2002 sonrası evlilikler ve edinilen mallar için Katılma Rejimi şeklinde malların paylaşılması yapılmaktadır.

Açıklandığı üzere, boşanma davalarında yasal haklar hem kadın hem erkek açısından eşit biçimde uygulanmaktadır. Merak edilen konu olan erkeğin hakları, kadın hakları ile eşittir. Ancak boşanmaya konu olay veya olaylarda kusurlu tarafın tespiti ile dava sürecinde izlenecek yol ve savunmaların hukuka uygun bir şekilde yapılması ayrıca önem arz etmektedir. Boşanma davalarında kusursuzluğun ya da daha az kusurlu olduğunun ispatı, davanın en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından / Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.