Boşanma Sonunda İddet Müddeti ve Sonuçları Nelerdir?

Boşanma Sonunda İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Ve Sonuçları Nelerdir?

İddet Müddeti Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

Toplumun temel yapısı olan aile birliğinin sona erdirilmesi yani boşanma kararının kesinleşmesinin ardından, boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için beklemek zorunda olduğu ve Medeni Kanun ile belirlenmiş olan 300 günlük süreye İddet Müddeti (Bekleme Süresi) denilmektedir. Belirtilen süre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlamaktadır.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi), boşanan kadınlar için geçerli bir süredir. Sebebi ise; boşanmadan önce kadının hamile kalabileceği düşünülerek doğacak çocuğun soybağının belirlenmesidir. Erkek için böyle bir süre söz konusu olmayıp erkek dilediği zaman evlenebilmektedir. Erkeğin boşanmış olduğu kadın hamile olsa bile, doğacak çocuk ile yasal olarak soybağı kurulabileceğinden erkeğin evlenmesine engel teşkil etmeyecektir.

İddet Müddeti Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

Kadının yeniden evlenebilmesi için İddet Müddetini (Bekleme Süresi) beklemesi gerekmekle birlikte günümüz teknolojisi ile hamile olup olmadığı tespit edilebildiğinden yeniden evlenmek isteyen kadın bu süreyi beklemeksizin yetkili Aile Mahkemesine yapılacak müracaatla İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Kaldırılması Davası açabilir.

Açılacak İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Kaldırılması Davasında en önemli husus kadının hamile olmadığının ispatlanmasıdır. Bunun için hamile olunmadığına dair hastaneden rapor alınmalıdır. Böylece dava hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Dava sürecindeki prosedürlerin uygun bir şekilde yerine getirilmesi profesyonel bilgi gerekmektedir.

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Kaldırılması Davası bireysel açılabileceği gibi Aile Hukukunda uzman bir avukat tarafından açılması hak, zaman ve emek kaybı yaşanmaması açısından uygun olacaktır.