Boşanma Sonunda Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

Boşanma Sonunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Aile birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi yani boşanma sonunda kusursuz veya daha az kusurlu tarafın karşı taraftan talep edeceği tazminatlar Boşanma Sonunda Maddi ve Manevi Tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi tazminat taleplerinde kusursuzluk veya daha az kusurlu olmak, mahkemece verilecek kararın ana unsuru olmaktadır.

Kusursuz veya daha az kusurlu tarafça; boşanma davasının gerekçesi olan olaylar sebebi ile mevcut ya da beklenilen menfaatler ile uğranılan maddi zararlar nedeni ile Maddi Tazminat, kişilik haklarının ihlali sebebi ile Manevi Tazminat talep edilebilir. Mahkemece, tarafların kusurlarının eşit olduğunun tespit edilmesi durumunda Tarafların birbirlerinden Maddi ve Manevi Tazminat isteme hakları bulunmayacaktır.

Maddi ve Manevi Tazminat davaları boşanma dava dilekçesinde veya boşanma davasında karşı davalı cevap dilekçesinde belirtilebileceği gibi boşanma davası sırasında ayrı bir dava olarak da açılabilir. Ayrı bir dava açılması halinde mahkemece davalar birleştireceği gibi boşanma davası bitinceye kadar bekletici mesele yapılabilir.

Boşanma dava dilekçesinde talep edilmeyen Maddi ve Manevi Tazminat talepleri için boşanmanın kesinleşmesinden itibaren bir yıllık süre içerisinde ayrı bir dava açılması gereklidir.

Boşanma Sonunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Boşanma Sonunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

MADDİ TAZMİNAT

Kusursuz veya daha az kusurlu taraf için Maddi Tazminat hükmedilirken; boşanma nedeni ile mevcut ya da beklenilen menfaatler ile uğranılan maddi zararlar, tarafların yaşları, evlilik süresi, sosyal ve ekonomik durumları, yeniden evlilik yapabilmeleri, sosyal güvenlik durumları gibi konular mahkemece incelenerek dikkate alınır. Tazminat miktarı için ekonomik ve sosyal durumlar, boşanmaya neden fiilin ağırlığı ve kusur oranı, mevcut ve beklenilen menfaatlerin içeriği ve hakkaniyet ilkeleri belirleyici unsurlardır.

 

MANEVİ TAZMİNAT

Manevi Tazminat, boşanmaya sebep olan olaylar nedeni ile kişilik hakları çiğnenen ve ruhsal dengesi bozulan tarafın karşılaştığı zararın telafisi ve manevi değerlerindeki eksilmenin karşılanmasıdır. Manevi Tazminat hükmedilirken; tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusur derecesi ve orantılılık ilkesi ile tazminat miktarının bir tarafı zenginleştirmemesi gibi diğer tarafı da fakirleştirmemesi göz önüne alınmaktadır.

Boşanma sonunda Maddi ve Manevi Tazminat davalarında talep edilecek miktarların ile kusurun belirlenmesi uzmanlık gerektiren konular olduğundan bu tür davalarda, davanın en kısa sürede sonuçlandırılması,  yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.