Boşanma Sonunda Mal Paylaşımı / Mal Rejimi Davaları

Boşanma Avukatı Ankara

Aile birliğinin sona ermesi ile evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşılması günümüz toplum hayatında önem arz etmektedir. Toplum içinde, kulaktan dolma çok fazla yanlış bilgiler dolaşmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler arasında tüm konular üzerinde anlaşma sağlandığı için Mal Paylaşımı / Mal Rejimi davaları çekişmeli boşanma davalarında gündeme gelmektedir. Mal paylaşımı davaları boşanma davalarının sona ermesi ile görülmektedir. Yani Mal Paylaşımı Davaları boşanma davası ile birlikte açılamamakta olup ayrı bir dava konusu olacaktır.

Mal Paylaşımı Davaları, mevcut Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önceki dönem ve 01.01.2002 tarihinden sonraki dönem olarak iki dönem halinde değerlendirilmektedir.

01.01.2002 tarihinden önce edinilmiş mallar kimin üzerine kayıtlı ise ona ait olmaktadır.

01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş mallar ise eşler arasında yarı yarıya paylaşılmaktadır. Ancak evlilikten önce edinilmiş mallar ile kişisel mallar Mal Paylaşımı kapsamında değerlendirilmemektedir. Eşler arasında bir Mal Rejimi sözleşmesi yapılarak nelerin kişisel mal olarak sayılacağı kararlaştırılabilir. Bu şekilde yapılan sözleşme ile belirlenen kişisel mallar Mal Paylaşımı dışında tutulabilmektedir. Boşanma sonunda, taraflardan birinin miras veya bağış yolu ile edindiği mallar da Mal Paylaşımı dışında tutulmaktadır.

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra; taraflar açacakları Mal Paylaşımı Davası ile Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artışı Payı Alacağı şeklinde taleplerde bulunabileceklerdir.

Mal Paylaşımı Davaları boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren on yıllık bir zaman aşımına tabi olduğundan bu on yıllık süre içerisinde açılması gerekir. Yetkili mahkeme ise Aile Mahkemeleridir.

Mal Paylaşımı Davalarında paylaşılacak mallar, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş malları kapsamakta olup boşanma dava tarihinden sonra edinilen mallar dava konusu edilmemektedir. Ancak dava sonlanıncaya kadar, ortak mallara ait gelirler ile elde edilecek mallar bu kural dışında tutulmaktadır.

Özetlemek gerekirse, eşler arasında özel bir mal rejimi seçilmemişse eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri uygulanacaktır. Bu halde taraflar kişisel mallarını aldıktan sonra yukarıda bahsedilen zaman aşımı süresi içinde dava açarak evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımını talep edebilirler.

Boşanma Sonunda Mal Paylaşımı / Mal Rejimi davalarında; davanın en kısa sürede sonuçlandırılması,  yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.