Çekişmeli Boşanma – Tek Taraflı Boşanma Davaları

Çekismeli Boşanma Ankara

Aile birliğini bitirmeye yani boşanmaya karar verilmesi durumunda boşanmayı eşlerden sadece birinin istemesi veya her iki eşinde istemesi ancak maddi ve manevi konularda eşler arasında anlaşma sağlanamaması halinde Çekişmeli Boşanma Davası açılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma davası açarken 4721 sayılı Medeni Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden bir veya birkaçı gerekçe olarak gösterilmelidir. Boşanma gerekçesinin ispat yükümlülüğü davayı açan tarafa aittir. Çekişmeli ya da Tek Taraflı Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davasına göre daha uzun ve hukuki bilgi gerektiren bir süreçtir.

Çekişmeli ya da Tek Taraflı Boşanma Davası yetkili Aile Mahkemesinde (Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) açılmalıdır. Davayı açan taraf boşanma gerekçesini ispat etmekle yükümlü olduğu gibi davalı tarafça açılacak karşı dava ile davalı, üzerine atılı olumsuzlukları gidermek isteyebilecektir. Bu gibi karşı dava açıldığı hallerde boşanma dava süreci daha fazla uzamaktadır. Dava açılışı için davayı açacak kişi veya vekili tarafından hazırlanacak dava dilekçesi gerekli olup; dava dilekçesinde boşanma için gösterilen gerekçe ve bu gerekçeye ilişkin deliller belirtilmelidir. Boşanma gerekçesi için gösterilecek delillerin hukuken geçerli delil olması gerekmektedir. Ayrıca, boşanma dilekçesinde varsa çocukların velayeti, nafaka ve tazminat gibi talepler belirtilmelidir.

Çekişmeli boşanma davaları uzun bir süreç olduğundan eşler ve varsa çocuklar üzerinde psikolojik rahatsızlıklar yaratmakta olduğundan boşanmanın en kısa sürede sonuçlanması arzu edilmektedir. Boşanma sürecinin mümkün olan en kısa sürede bitmesi, işlemlerde hukuki olarak eksiklik bulunmaması ile alakalı olacaktır. Bu nedenle boşanma sürecinin konusunda deneyimli bir Boşanma Avukatı aracılığı ile yapılması faydalı olacaktır. Örneğin yetkisiz bir mahkemede açılacak dava, yasada belirlenen gerekçeler dışında yapılan işlemler zaman, emek ve hak kayıplarına yol açmaktadır.

Çekişmeli Boşanma – Tek Taraflı Boşanma davalarında yapılacak işlemlerde hak kaybı yaşanmaması, davanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.