Devremülk Sözleşmeleri Ve Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Devremülk Sözleşmeleri Ve Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Devre mülk hakkı Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenmiş olup, ‘’Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.’’ şeklinde tarif edilmiştir. Devre mülk satın alınırken yapılan satış sözleşmeleri ise Devre Mülk Sözleşmesi olarak adlandırılır ve bu sözleşme ile malikin istifade edeceği dönemler bu sözleşme ile belirtilir.

Günümüz şartlarında devre mülk satışları incelendiğinde, devre mülk satış işlemi yapan firmaların genellikle satış işlemini yapıncaya kadar müşterilerine birçok vaatlerde bulunduklarını ancak satış işleminden sonra taahhütler yerine getirilmediği ve tüketicilerin şikayetlerinin bu yönde olduğu görülmektedir.

Devre mülk sözleşmelerinden cayma hakkı ise Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Burada tüketici hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai bedel ödemeksizin, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma kararı satıcıya bu 14 günlük süre dolmadan yazılı olarak bildirilmelidir. Satıcı tarafından, tüketiciye ön bilgilendirme ve cayma formu verilmemesi halinde cayma hakkı en fazla 1 yıl süre ile uzar.

Devremülk Sözleşmeleri Ve Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Devremülk Sözleşmeleri Ve Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Cayma kararı kendisine bildirilen satıcı, satış işlemi ile yapılan ödeme veya alıcıyı borca ve ödeme yükümlülüğü altına alacak her türlü belgeyi cayma kararını aldığı tarihten itibaren 14 gün süre içerisinde tüketiciye iade etmek zorundadır.

Devre mülk alımlarında mutlaka referansları iyi olan ve müşteri memnuniyetine önem veren firmalardan alım yapmak en doğru işlem olacaktır. Tüketicinin alım yaptıktan sonra yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için profesyonel hukuki destek alması faydalı olacaktır.

Devre mülk alımı ve sözleşme hazırlama aşamalarında veya devre mülk sözleşmesinden cayma kararı verildiğinde yapılacak işlemlerde hak kaybı yaşanmaması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Ankara Tüketici Avukatından profesyonel yardım alınması taraflar açısından önem arz etmektedir.