Eşin Suç İşlemesi Sebebiyle Boşanma Davası

Ankara Boşanma Avukatı

Eşin Suç İşlemesi Sebebiyle Boşanma Davası

EŞİM SUÇ İŞLEDİ BOŞANABİLİRMİYİM ?

Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen boşanma sebeplerinden Suç İşleme Sebebiyle Boşanma kusura dayalı bir boşanma sebebidir.

TMK 163. Maddesi ile ‘’ Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.’’ şeklinde düzenlenmiş olan Suç İşleme Sebebiyle Boşanmalarda küçük düşürücü suç kavramı yüz kızartıcı suçları ve bunun dışında kalan başkaca cürümleri de içine almaktadır.

Ankara Boşanma Avukatı

Eş Durumundan Boşanma Davası Avukatı

Rüşvet, Hırsızlık, Zimmet, Dolandırıcılık, İhtilas, Sahtecilik, Hileli İflas ve İnancı Kötüye Kullanma suçları Anayasa ile belirlenen yüz kızartıcı suçlardır.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davalarında; her davanın özelinde değerlendirme yapılarak yüz kızartıcı suçun tespiti yapılmaktadır.

Eşin Suç İşlemesi Nedeniyle Boşanma Davası her zaman açılabilen bir dava olup herhangi bir süre yoktur. Ancak eşin suç işlemesinden sonra uzun süre beklenilmesi ve dava açılması, dava açan eş tarafından hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilmektedir.

Eşin Suç İşlemesi Nedeniyle Boşanma Davalarında, suç işleyen eşin kusuru aranmakta olacağından ayırt etme gücünden yoksun, akıl sağlığının yerinde olmaması durumlarında Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası açılamayacaktır.

Suç işleyen eş hakkında Ceza Mahkemesince verilen bir karar olması durumunda Boşanma davasına bakan Aile Mahkemesi bu karara uymak durumundadır.

Eşin evlilik öncesi işlediği suç nedeni ile Eşin Suç İşlemesi Nedeniyle Boşanma Davası açılamayacağı gibi suç işlendiğinin sonradan öğrenilmesi durumlarında evliliğin iptali davası açılabilir.

Eşin Suç İşlemesi Nedeniyle Boşanma Davaları sonunda varsa çocukların velayetleri, kusur durumu gereği nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konular profesyonel bilgi ve birikim gerektiren konulardır.

Açıklandığı üzere, Eşin Suç İşlemesi Nedeniyle Boşanma Davalarının uzmanlık gerektiren davalar olduğu, bu tür davalarda davanın en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından / Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.