Evlilik Sözleşmesi Nedir – Mal Rejimi Ne Demektir?

Ankara Evlilik Sözleşmesi Avukatı

Evlilik Sözleşmesi ya da Mal Rejimi Sözleşmesi; Türk Medeni Kanununda belirtilen, aile bireylerinin evlilik birliği içerisinde almış oldukları malların veya kendilerine ait olan malların sahipliğinin ve kim tarafından yönetileceğinin, boşanma halinde malların hangi yöntemle ve hangi oranlarda paylaşılacağını düzenleyen kurallardır.

Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece tabi olunacak yasal mal rejimi ‘’Edinilmiş Mallara Katılıma’’ rejimi olmaktadır. Ancak eşler Evlilik Sözleşmesi/Mal Rejimi Sözleşmesi yaparak Medeni Kanunda belirtilen diğer mal rejimlerinden seçim yapabilir ya da değişiklik yapabilirler. Mal rejimi seçiminin önemine değinmek gerekirse, aile birliği kurulduktan sonra edinilecek mallar ile mevcut malların yönetim yetkisi ile paylaşma esasları belirtilmekte olduğundan oluşabilecek hak kaybı önlenmiş olacaktır. Ayrıca toplumun temel yapısı olan aile birliğinin saygınlığına zarar verilmemiş olacaktır.

Medeni Kanunumuza göre seçilebilecek mal rejimleri; Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı Rejimi olmak üzere 3 şekilde yapılabilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi evlilik öncesi, evlilik töreninde veya evlilik sonrasında da yapılabilir. Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi geçmişe etki etmemekle birlikte istisnası 01.01.2002 tarihli Medeni Kanun bir yıllık bir süre içerisinde geçmişe dönük Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi yapma imkanı vermiş olup bu süre içerisinde Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi yapılmaması halinde 01.01.2002 tarihinden önce edinilmiş mallar için Mal Ayrılığı, bu tarihten sonra edinilmiş mallar için Mallara Katılma Rejimi geçerli olmaktadır.

Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi Medeni Kanunun 205. Maddesi uyarınca noterde onaylama ya da düzenleme şeklinde yapılmaktadır. Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi evlenme başvurusu veya evlilik töreni esnasında evlendirme memuruna yazılı olarak beyan edilebilmektedir.  Bu halde Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi beyanı noterde onaylatılmalıdır.

Ankara Evlilik Sözleşmesi Avukatı

Evlilik Sözleşmesi Avukatı

Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi hazırlanırken konusunda uzman Ankara Aile / Ankara Boşanma Avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi iptali ise; usul yönünden eksiklik olması, noterde düzenlenmeme ya da noterde onaylamama, tarafların iradesini sakatlayan durumun var olduğunun ispat edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi; kişilere özel bir sözleşme olduğundan, kişilerin talepleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Bu bakımdan Ankara Boşanma Avukatı / Ankara Aile Hukuku Avukatı tarafından hazırlanacak sözleşmeler, olumsuzluk yaşanması ve hak kaybının önlenmesi için önem arz etmektedir.