Hayata Kast, Eşin Kötü Veya Onur Kırıcı Davranışları Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma Avukatı Ankara

EŞİM BENİ ÖLDÜRMEYE KAST ETTİ BOŞANABİLİRMİYİM ?

EŞİM BANA ÇOK KÖTÜ DAVRANIYOR BOŞANABİLİRMİYİM ?

EŞİM BANA AĞIR HAKARET EDİYOR BOŞANABİLİRMİYİM ?

Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen boşanma sebeplerinden ‘’Eşin pek kötü davranması veya onur kırıcı davranışları sebebiyle boşanma’’ davaları toplumda sıkça karşılaşılan boşanma sebeplerinden birisidir.

TMK 163. Maddesi ile ‘’ Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

 

HAYATA KAST:

Eşlerden birinin diğer eşin hayatına kast etmesi, sonuçlarını bilerek ve isteyerek kanunların yasakladığı şekilde eşini öldürmek için yapmış olduğu eylemlerdir.

 

PEK KÖTÜ DAVRANIŞ:

Eşlerden birinin pek kötü davranışları değerlendirilirken, eylemin bilinçli ve isteyerek yapılmış olması, yapılan eylem ve davranışın karşı eşe acı veren, eziyet çektiren, ruh ve beden yapısı üzerinde tahrip oluşturmasına bakılmaktadır.

Eşin dövülmesi, aç bırakılması, bilerek bulaşıcı hastalık bulaştırılması, işkence yapılması, cinsel ilişkide aşırılık, oda veya depo gibi yerlere kapatılması gibi davranışlar pek kötü davranışlara örnek gösterilebilir.

Hangi eylemin pek kötü davranış sayılacağı her olayın özelinde hakim tarafından yapılacak inceleme ve araştırma sonunda takdir edilmektedir. Değerlendirme toplumun genel kanaatine göre değil kötü davranışa uğrayan eşin durumu, eşlerin eğitimi, kültür ve sosyal özellikleri ile toplumsal yapısına göre yapılmaktadır.

Boşanma Avukatı Ankara

Hayata Kast, Eşin Kötü Veya Onur Kırıcı Davranışları Sebebiyle Boşanma Davası Avukatı Bul

ONUR KIRICI DAVRANIŞ:

Onur, insanın kendi değerine olan saygı, haysiyet, şeref ve iç değerleri gibi doğuştan sahip olunan temel değerler olarak değerlendirilmektedir.

Doğuştan bu hakka sahip birey bu hakkını herkese karşı ileri sürebilir ve bu temel hakkın korunması devletin başlıca görevlerindendir.

Ağır surette onur kırıcı davranışlar değerlendirilirken; eylemin yazılı veya sözlü şekilde ayrımı yapılmaksızın ceza hukuku bakımından suç sayılmasa bile eşin şeref ve haysiyetine yönelik olmasına, kasıtlı olmasına, hakaret, hor görmek, aşağı ve alçak addetmek gibi niyetler ile yapılmasına bakılmaktadır.

Ancak şaka, eleştiri veya alay etme durumlarında eylemin ağır derecede onur kırıcı davranış sayılıp sayılmayacağına hakim tarafından yapılacak inceleme ve araştırma sonunda karar verilecektir. Asıl olan şeref ve haysiyete kasıtlı bir eylem ve davranışın varlığının araştırılarak sonuca göre karar verilmesidir.

Yukarıda açıklanan ve TMK 163. Maddesi ile düzenlenen her üç sebep mutlak ve özel boşanma sebebidir. Bu sebepler ile açılan boşanma davalarında hakim tarafından öncelikle süresinde açılma ve af konularını değerlendirip daha sonra Hayata Kast, Pek Kötü Davranış veya Ağır Surette Onur Kırıcı Davranışlardan hangisi veya hangileri gerekçesi ile boşanma davası açılmış ise ispatı halinde boşanma kararı verilmektedir. İspat halinde kusur kıyaslaması yapılmadan ve ortak yaşamın temelden sarılıp sarsılmadığı konusunda ayrıca bir araştırma yapılmaksızın karar verilmektedir.

Açıklandığı üzere, Hayata Kast, Pek Kötü Davranış veya Ağır Surette Onur Kırıcı Davranışlar Nedeniyle Boşanma Davalarının uzmanlık gerektiren davalar olduğu, bu tür davalarda davanın en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından / Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.