Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçilik Hakları Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Alınır?

Ülkemiz iş hayatı düzenlemesi ile ilgili olarak yasada en az bir yıllık süre ile çalışanlar için belirtilen tazminata Kıdem Tazminatı denilmektedir. Kıdem tazminatı çalışılan her bir yıllık süre için, bir aylık brüt ücretten Damga Vergisi düşüldükten sonra kalan miktar olarak hesaplanır.

Tazminatı alabilmek için en az bir yıl çalışmış olmakla birlikte çalışan ile işveren arasında düzenlenen iş sözleşmesinin fesih nedenleri de önem arz etmektedir. Yani bir yıllık çalışma süresini tamamlayarak iş sözleşmesi sona eren her çalışan kıdem tazminatı alamamaktadır. Burada önemli olan husus kıdem tazminatı alabilmek için işten çıkış sebebinin yasada tanımlanan hususlardan biri olması gerekmektedir.

İşverenin, işyerini devretmesi bu çalışma süresini etkilemez. Örneğin; işçinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde, işyerinin devir işleminden önce ki çalışma süresi ile devirden sonraki çalışma süreleri ayrı ayrı değerlendirilmez. Devir işlemini yapan işveren, işçinin devir tarihine kadar ki çalışma döneminden sorumludur.

Tazminatı alabilmek için işten ayrılma sebebi en önemli unsurdur. İstifa ederek işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak istifa durumunda, kıdem tazminatı alabilmek için istisnai durumlar vardır. İşyerinde birlikte çalışılan birinin bulaşıcı hastalığının olması, işyerinde cinsel bir tacize uğramış olması vb. durumlar bu istisnai durumlara örnek verilebilir.

İşveren tarafından, yasada belirtilen sebepler ile iş sözleşmesi hükümleri dışında geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarılanlar tazminatı alabilirler.

Yasa gereği;

İşveren tarafından işçinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında bir nedenle işten çıkarılmasında,

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması durumunda işçinin işten ayrılmasında,

İşçinin, sağlık veya zorlayıcı nedenlerle işten ayrılmasında,

Erkek işçilerin askerlik görevine katılmasında,

İşçinin emekliliğe hak kazanma veya emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurmasında,

Kadın işçilerin, alışırken evlilikten (resmi nikah tarihinden) sonra bir yıl içinde işten ayrılmasında,

İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı alınmaktadır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı için Dava Avukatlık Hizmeti

İşveren ile işçi ilişkilerinde sık yaşanan Tazminatın konusunu, işveren kendisine bir yük olarak görmektedir. Bu nedenle işveren, yasada belirtilen şartları taşıdığı halde işçi için Tazminatı ödememe yolları aramaktadır.

İşçilik Alacakları Davaları

İşçinin haklarını almak için kullanacağı yasal yolların başında İş Mahkemelerinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Açılacak İşçilik Alacakları Davalarında, hak kayıplarının yaşanmaması için tüm bilgi, belge, tanık vs. delillerin önemi vardır. İşçilik Alacakları Davaları şahsen açılabileceği gibi Ankara İş Avukatı ile dava açılması ve davanın Avukat tarafından takip edilerek sonuçlandırılması hak kayıplarını önlenmesi ile alacağın tahsiline etki edecektir.