Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

Kiracı Çıkarma Avukatı

Kira Ödemeyen Kiracı için Yapılacaklar

Kiralık konut veya işyerini kiraya veren ile kiralayan yani kiracı arasında en fazla yaşanan sorunların başında kira bedelinin ödenmemesi ile kiracının tahliye işlemleri gelmektedir. Gerek kiraya verenin gerekse kiralayanın karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri vardır. Örneğin kiraya verenin, kiralananı sözleşmede belirtilen tarihte kiracıya teslim etmesi, demirbaş giderlerini karşılaması vb. yükümlülükleri yanı sıra kiracının da kira bedelini ödemesi, kiralananın kullanımında gerekli özeni göstermesi, kullanım ile ilgili giderleri karşılaması gibi yükümlülükleri vardır.

Kira işlemi genellikle yazılı olmakla birlikte sözlü olarak yapılmasında yasal bir engel yoktur. Ancak ispat açısından kira sözleşmelerinin yazılı yapılması önem taşır. Kira sözleşmelerinde taraflar, kira dönemi, kira bedeli, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgileri, özel hükümler gibi hususlar belirtilir.

Genellikle kira başlangıcından sonraki dönemlerde kiracı tarafından eksik veya hiç ödenmeyen kira bedelleri kiraya veren ile kiracıyı karşı karşıya getirmektedir. Bu gibi durumlarda kiraya verenin kira bedellerinin tahsili ve tahliye işlemleri için izleyeceği farklı yollar bulunmaktadır.

Kira bedelini eksik ödeyen veya hiç ödemeyen kiracıya, kira dönemi içerisinde yapılacak iki haklı ihtar ile tahliye davası açma ve kira sözleşmesini fesih hakkı doğacaktır. Yapılacak ihtarda kiracının kira bedellerini verilecek süre içerisinde ödemesi aksi takdirde tahliye işlemlerinin başlatılacağı gibi konular ihtar edilir. İhtar işlemlerine müteakip tahliye davası açılabilir.

Kira Ödemeyen Kiracı İçin Avukatlık Hizmeti

Kira Ödemeyen Kiracı İçin Avukatlık Hizmeti

Diğer bir yol ise icra takip yolu ile ödenmeyen kira bedelleri ile tahliye işlemlerinin icra takip yolu ile yapılmasıdır. Bir kira döneminde iki kira bedelinin ödenmemesi tahliye sebebi olacağından; kiralayan kiracısına icra takip yolunu kullanarak ödeme emri gönderebilir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal itiraz ve kesinleşme süresi başlayacaktır. Ödeme emrinde belirtildiği üzere kira bedellerinin ödenmemesi ve tahliye yapılmaması durumunda ilgili İcra Mahkemesinden tahliye kararı alınabilecektir. Tahliye kararı verildiğinde icra memurluğunca tahliye işlemleri gerçekleştirilir.

Kira alacakları ile tahliye işlemleri teknik ve hukuki bilgi gerektiren konular olup, boşa zaman ve para harcaması yapılmaması için Ankara İcra / Ankara Kira Hukuku Avukatından yardım almak zarar ve kayıplarınızı önleyecektir.