Ortaklığın Giderilmesi / İzale-İ Şuyu Davaları

Ankara İzale i Şuyu Avukatı

ORTAKLIK NASIL GİDERİLİR ?

İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR ?

ORTAKLIKLIĞIN GİDERİLMESİNİ KİMLER YAPABİLİR ?

Taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetine birden fazla kişinin sahip olduğu durumlarda; paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu olan bu malın, ortakların birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirerek ferdi mülkiyete geçmesini sağlayan davalar Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu davalarıdır.

Bir mal üzerinde kullanım, yararlanma ve tasarruf yetkileri mülkiyet hakkı olarak değerlendirilir. Mülkiyet hakkının birden fazla kişiye ait olması ise Elbirliği veya Paylı Mülkiyet hakkı ile mümkün olmaktadır.

Elbirliği Mülkiyetinde hak sahipleri ortak olarak tanımlanır ve her bir ortak malın tamamında hak sahibidir.

Paylı Mülkiyette ise hak sahipleri paydaş olarak tanımlanır, mülkiyete konu mal bölünmemiştir ve her bir paydaşın belirtilen oranda payı vardır.

Elbirliği Mülkiyet ortakları veya Paylı Mülkiyet paydaşları, mülkiyete konu malın paylaşımını isteme hakkına sahip olup konu Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir.

Elbirliği Mülkiyetinde; hak sahiplerinden bir veya birkaçı birlikte ortaklığın giderilmesini isteyebilmektedir.

Paylı Mülkiyette; hak sahiplerinden biri veya birkaçı ortaklığın giderilmesini isteyebileceği gibi açılacak davada kendileri dışında kalan paydaşları hasım olarak göstermelidir.

Ortak veya paydaşların ölümleri halinde mirasçıların usulüne uygun bir şekilde davaya dahil edilmeleri gerekmekte olup Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu davalarını mirasçılarda açabilir.

Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu davaları için yetkili mahkemeler ise Sulh Hukuk Mahkemeleri olup dava konusu taşınmaz ise, taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Ankara İzale i Şuyu Avukatı

Ortaklığın Giderilmesi ve İzale i Şuyu Davası Avukatı Bul

Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu davalarında Aynen Taksim Suretiyle veya Satış Suretiyle ortaklıklar giderilmektedir.

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi için, dava sırasında hak sahiplerinden birinin talepte bulunması yeterlidir. Talep üzerine mahkemece yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre karar verilecektir. Yapılacak inceleme ve araştırmada taşınmazın fazlaca değer kaybına uğraması ve paydaşların/ortakların razı olmaması halinde bir bölüm paylı bırakılamayacaktır.

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi için, aynen taksimi mümkün olmayan durumlarda taşınmaz yetkili Satış Memurluğu veya İcra Dairesi tarafından açık arttırma şeklinde yapılır. Satışın yalnız ortaklar arasında yapılabilmesi için ortakların oybirliği ile karar almaları gerekir.

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi davalarında sıkça karşılaşılan ve çekişme konusu olan taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat olarak tanımlanan ev ve ağaç gibi tamamlayan parçalardır.

Mahkemece muhdesatın kime ait olduğu yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tespit edilerek hak sahibine ödenmektedir. Bunun için ise ayrı bir dava olarak Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası açılmalıdır.

Açıklandığı üzere, Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu Davalarının uzmanlık gerektiren davalar olduğu, dava devam ederken çekişme konularının ortaya çıkması ve bu tür davalarda davanın en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Gayrimenkul Hukuku Avukatından / Ankara Miras Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.