Reddi Miras Nedir, Reddi Miras Davası Ve Sonuçları Nelerdir?

Ankara Miras Reddi Davası Açma

Reddi Miras Nedir-Reddi Miras Davası Ve Sonuçları Nelerdir

Miras, bir kişinin ölümü ile tüm mal varlıkları, hakları ile borçlarının alt soy ile diğer aile üyelerine paylaştırılması olarak tanımlanabilir. Ölen kişinin tüm mal varlıkları, hakları ve borçlarına tereke denilmektedir. Yasa gereği miras, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara derhal geçer ve mirasçıların irade beyanının gerekliliği aranmaz. Miras bırakanın mal varlıkları ile birlikte borçları da mirasçılara geçeceğinden, mirasçılar borçlardan sadece tereke ile değil aynı zamanda şahsi mal varlıkları ile de sorumlu olurlar. Miras bırakanın mal varlıkları ile borçları karşılaştırıldığında borçları mal varlığından fazla ise terekenin borca batık olduğu ortaya çıkmaktadır. Mirasçıların, terekenin borca batık durumundan etkilenmemek için başvurduğu yönteme Reddi Miras denilmektedir.

Reddi Miras, Medeni Kanun ile düzenlenmiş olup, yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar tarafından ileri sürülebilecek bir durumdur. Reddi Miras; Mirasın Gerçek Reddi ve Mirasın Hükmen Reddi şeklinde yapılabilmektedir.

Gerçek Reddi Miras;

Ergin olan mirasçının kayıtsız ve şartsız yazılı veya sözlü beyanını miras bırakanın son ikamet yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bildirilmesi ile miras reddedilir. Tam ehliyetsiz mirasçılar için yasal temsilcilerinin beyanı, vesayet altındaki mirasçılar için Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemelerinin izni ile birlikte vasinin beyanı, sınırlı ehliyetli mirasçılar için yasal temsilcinin onayı ile kendisi ya da yasal temsilcinin beyanı ile miras reddedilebilir. Ret beyanında herhangi bir kayıt ve şart bulunamaz ve miras kısmen reddedilemez.

Mirası reddetmek için, miras bırakanın ölümünden veya mirasçının miras kaldığını öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içerisinde Reddi Miras talebinde bulunulmalıdır. Bu sürede yasada hak düşürücü süre olarak öngörülmüştür.

Ankara Miras Reddi Davası Açma

Miras Reddi Davaları Avukatı Buldi

Hükmen Reddi Miras;

Mirasın Mahkeme Kararı ile reddedilmesine Hükmen Reddi Miras denilmektedir. Miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarını ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş olmalıdır. Belirtilen şartların varlığı halinde Reddi Miras için bir irade beyanı aranmayacağı gibi kabul ve ret için bir süre öngörülmemiştir. Durumun tespiti ile mirasçıların açacakları dava her zaman açılabilmektedir.

Hükmen Reddi Miras şartları; miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarını ödemekten aciz olması ve bunun açıkça belli olması ya da ödemeden aciz olduğunun resmen tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar var ise, genel olarak mirasçıların mirası reddettiği kabul edilir. Miras bırakanın alacaklılarının, mirasçılara karşı açtıkları davalarda mirasçılar tarafından Hükmi Reddi kullanabilmektedirler.

Reddi Miras işlemleri, Miras Hukukunda önemli bir yer almaktadır. Gerek; Gerçek Reddi Miras gerekse Hükmen Reddi Miras işlemleri hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren hassas konulardır. Sonuçları itibarı ile mirasçılar ve tüm tereke alacaklılarına hak ve sorumluluklar getirmektedir. Hak kayıplarına uğramamak ve gereksiz sorumluluklar altına girilmemesi için miras işlemlerinde Ankara Miras Hukuku Avukatından profesyonel yardım alınması tavsiye edilir.

(ETİKET: ANKARA MİRAS HUKUK AVUKATI MİRAS DAVASI MİRAS HUKUKU REDDİ MİRASHÜKMEN REDDİ MİRAS REDDİ MİRAS DAVASI MİRAS AVUKATI ANKARA AVUKAT)