Sigortasız İşçi Çalıştırılması Durumunda İşçinin Hakları Nelerdir

Ankara Avukatlık Bürosu Maltepe

İş hayatında sıkça yaşanan sorunların başında işveren tarafından işçi sigorta bildirimlerin zamanında ve ilgili kurumlara bildirilmemesi ile işçinin sigorta primlerinin yatırılmaması veya olması gerekenden eksik yatırılması gelmektedir.

Sigortasız çalışmak işçinin seçimliliğine bırakılan bir durum olmayıp, işçi adına aylık kazanç ve hizmet bildiriminde bulunularak sigorta primlerinin yatırılması işveren sorumluluğundadır.

İşçi tarafından sigorta primlerinin yatırılmadığı tespit edildiğinde; işçi tarafından Hizmet Tespit Davası açılabilmektedir. Hizmet Tespit Davası, işten ayrılınmış ise işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıllık zaman aşımına tabidir. Birden fazla işyeri söz konusu ise her bir işyeri için ayrı ayrı zaman aşımı süreleri vardır.

Dava aşamalarında, hak kayıplarının yaşanmaması için tüm bilgi, belge, tanık vs. delillerin önemi vardır. Dava usul esasları yönünden profesyonellik gerektirdiğinden Ankara İş Avukatından yardım alınması uygun olacaktır.

Sigortasız İşçi Avukatı Ankara

Sigortasız İşçi Avukatı Ankara

Açılacak Hizmet Tespit Davası sonunda işçinin belirtilen işyerinde çalışmalarının ve sigorta primlerinin yatırılmadığının tespit edilmesi durumunda; işçinin hiçbir kaybı olmayacağı gibi eksik görünen hizmet süreleri sigortalı hale gelecektir. Sigortasız geçen hizmet sürelerinin sigortalı hale dönüşmesinde ise işçinin emeklilik durumu yeni duruma göre belirlenecektir.

Ayrıca sigortasız işçi çalıştırmak gibi aylık kazanç ve hizmetin eksik gösterilerek sigorta primlerinin olması gerekenden eksik yatırılması da işçinin emeklilikte alacağı ücretlerin eksik olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla, sigorta primlerinin gerçekte olması gereken miktarlara yükseltilmesi işçinin yararına olan bir durumdur.

Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere;

  • Sigorta bildirge ve belgelerin zamanında verilmediğinin tespiti halinde idari para cezası,
  • İşçinin hastalanması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumunun karşılaştığı maliyet bedelinin işverenden tahsil edilmesi,
  • İşverenin bir yıl süreyle teşvikten yararlandırılmaması,
  • İşçinin sigortasız çalıştığı süreye ait sigorta primlerinin işverenden yasal cezaları ile tahsil edilmesi gibi ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

İşçilik haklarınızı aramak için Ankara İş Hukuku Avukatından yardım alınması tavsiye edilir.