Trafik Cezaları Ve Trafik Cezalarına İtiraz Şekli

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine Trafik denilmektedir.  Trafik kuralları, yaya ve seyir halinde bulunan tüm sürücülerin uyması gereken ve uyulmaması halinde cezai yaptırımları olan kurallardır. Cezai yaptırımlara ise Trafik Cezası denilmektedir.

Günümüz trafik hayatında pek çok sürücüye trafik kurallarına uymaması nedeni ile Trafik Cezaları uygulanmaktadır.

Hakkında Trafik Cezası yazılan kişi, cezanın haksız olduğunu düşünüyor ise cezaya itiraz hakkını kullanabilecektir. İtiraz işlemleri ise; cezanın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmalıdır. Trafik cezalarının 10 iş günü içerisinde muhataba tebliğ edilmesi gerekmekte ise de bu kurala uyulmadığı için cezalar iptal edilmemektedir. Bu süre idare için düzenleyici süre olarak düzenlenmiştir.

Trafikte en sık yaşanan Trafik Cezaları, hız limitlerinin aşılması nedeni ile yazılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak hız kontrolü yapan radar cihazları ile hız tespiti yapılmaktadır. Radar ile hız tespiti yapıldığı durumlarda sürücülerin mutlaka uyarılması gereklidir. Bu uyarılar trafik işaret, levha vb. yöntemler ile yapılmaktadır. Yargıtay içtihatlarında, uyarı yapılmadan yazılan cezalar iptal edilmektedir.

Ankara Trafik Cezası İtiraz Avukatı

Diğer bir ceza şekli ise sürücülerin haberi yokken yani gıyabında araç plakası üzerinden yazılan cezalardır.  Plaka üzerinden yazılan cezalar aracın trafik kayıtlarında bulunan adrese tebliğ edilmekte olup bu cezalarla ile birlikte suç delilleri (fotoğraf, kayıt vs.)  gönderilmektedir. Eğer ceza ile birlikte delil gönderilmemiş ise delil olmaması gerekçesi ile de cezaya itiraz edilebilmektedir.

Trafik Cezalarına itiraz işlemleri kişilerce asaleten yapılabileceği gibi, mevzuat değişikliklerinin eldeki olayda uygulanması ve takibi ile yapılacak işlemlerde hak kaybı yaşanmaması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Ankara Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.