Yabancı Mahkeme Kararları Tanıma Ve Tenfiz Davaları – Yurtdışında Boşanma

Yurtdışında Boşanma Davası Açma

Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen kararların başka bir ülkede sonuç doğurması için yabancı ülke mahkemesinde verilen kararın belli şartlar altında başka ülkelerde etki doğurması ve kabul görmesi için yapılması gereken işlemler tanıma ve tenfiz olarak adlandırılmaktadır.

Kural olarak mahkeme kararları bulundukları ülkelerde sonuç ve hüküm doğurur. Devletler diğer ülkelerde verilen mahkeme kararlarının kendi ülkelerinde sonuç doğurma şartlarını ve usullerini kendi iç hukukunda veya kabul ettikleri milletlerarası anlaşmalar ile düzenlerler.

Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen kararların başka bir ülkede etki doğurması ve kabul görmesi için Tanıma ve Tenfiz Davası açmak gerekmektedir.

 

Tanıma ve Tenfiz Dava şartları, ön koşullar ve esasa ilişkin koşullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Ön koşullar

-Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş ilamın bulunması

-Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin olması

-Kararın kesinleşmiş olması

Esasa ilişkin koşullar 

-Hükmün verildiği yer ile Türkiye arasında mütekabiliyetin bulunması (Bu şart tanımada aranmaz)

-İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmemiş olması

-Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması

-Kararın davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olmasıdır.

 

En fazla karşılaşılan Tanıma ve Tenfiz Davası olarak yurt dışı boşanma davaları görülmektedir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli sayılması ve sonuç doğurması için Tanıma ve Tenfiz Davalarını yetkili Aile Mahkemelerinde açmalıdırlar. Türkiye’de bir ikamet adresleri yok ise Ankara, İstanbul ve İzmir’de açabilirler.

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları için Tanıma ve Tenfiz Davası açılmadığı takdirde; velayet, nafaka alacağı, yeniden evlenememe, mal paylaşımı, miras paylaşımında eski eşin pay alması, boşanma tazminatı gibi birçok konuda sorun yaşanmasına neden olacaktır.

 

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası açabilmek için;

– Yabancı Mahkemece verilen boşanma kararının aslı,

-Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu belirten şerh, apostil şerhi,

-Yurtdışı mahkemelerince verilen boşanma kararının, noter veya konsolosluklarca onaylı yeminli tercüman tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş sureti,

-Yurtdışında boşanan kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri

-Boşanma tanıma tenfiz davası için avukat tutulması durumunda Tanıma ve Tenfiz Davası açma yetkisini belirtir avukat vekaletnamesi belgelerinin eksiksiz olması gerekmektedir.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Konusu Olan Ülkeler;

Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Avusturya, Kanada, İsviçre, Belçika, Fransa, Norveç, Avusturalya, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, İsveç, Slovakya, Macaristan, İtalya, İspanya, Mısır, Japonya, Çin, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya olarak sayılabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Özel Hukuk Yargılama Usulüne tabidir. Özel hukuk yargılama sisteminde ana kural yazılı yargılama sistemidir. Dava dilekçesi, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları için yapılacak işlemler ve avukatlık ücretleri için yurtdışında yaşayan kişilerin site iletişim formundan veya telefon ile ulaşarak bilgi almaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları teknik bilgi ve hukuki deneyim gerektiren davalardır. Davanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için Ankara Aile Avukatı / Ankara Tanıma ve Tenfiz  Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.