Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Açma

Boşanma Avukatı Bul Ankara

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI AVUKATI BUL

Zina, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş mutlak, özel ve kusura dayalı bir boşanma sebebidir. Yasaya göre zina; evli bir kişinin eşi dışındaki bir kişi ile cinsel ilişki yaşaması yani eşini aldatmasıdır.

Zinanın oluşması için; evlilik, kusur ve cinsel ilişki koşulları aranmaktadır.

Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için hukuken geçerli bir evlilik bağının bulunması gereklidir. Ancak eşlerin birlikte yaşamaları şartı yoktur.

Zina eyleminin kusura dayanması ve eşin iradesi ile gerçekleşmesi gerekir. Örneğin, tecavüze uğrama gibi irade dışındaki durumlar zina olarak değerlendirilmez.

Evli eşlerden birinin eşi dışında biri ile cinsel ilişkide bulunması veya teşebbüs aşamasında kalması da zina sayılmakla birlikte cinsel ilişkinin sürekli olması gerekmemektedir. Bir kere yapılan cinsel ilişki zina sayılmaktadır.

Boşanma Avukatı Bul Ankara

Ankara’da Boşanma Avukatı Bul

Zina nedeniyle boşanma davası açılırken, zinanın özel boşanma sebebi olması nedeniyle dava mutlaka çekişmeli boşanma davası olarak açılır.

Zinayı öğrenen eşin, öğrenme tarihinden itibaren altı ay içerisinde Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası açması gerekmektedir. Bu süre içerisinde dava açmayan eşin dava açma hakkı düşer. Ayrıca zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmesi halinde yine dava açma hakkı düşecektir.

Zina yapmak Türk Ceza Kanununa göre suç olarak tanımlanmadığından zina yapmak suç değildir. Zina yapmak boşanma ve tazminat talep etmek için özel bir sebeptir.

Zina (Aldatma) nedeniyle boşanma davalarında zinanın ispatlanması çok önemli ve gereklidir. Zinanın ispatı için telefon görüşme kayıtları, SMS yazışmaları, sosyal medya üzerinden yapılan görüşmeler (WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER, SKYPE v.b.), e-posta kayıtları, fotoğraf, video, tanık beyanları, tatil ve otel kayıtları gibi çeşitli deliller kullanılabilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu tür delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmesidir. Hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller suç unsuru olacağından, zinayı ispatlamaya çalışan eş hakkında ceza davalarına sebep olabilmektedir.

Aldatılan eş tarafından zina sebebiyle boşanma davası açılmış ise; Aile Mahkemesi Hakimi tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma kararı verilemez.

Aldatılan eş, zina yapan eşine boşanma davası yanı sıra tazminat da talep edebilir. Boşanma davası ile birlikte tazminat talep edebileceği gibi ayrıca açılacak bir dava ile evli olduğunu bilerek evli kişi ile zina eden üçüncü kişi konumundaki kişilere karşı da tazminat davası açılabilmektedir.

Zina sebebiyle açılan boşanma davalarında davanın ispatlanması ve mahkemece kabul edilmesi durumunda, eşler arasındaki mal rejimi bakımından kusurlu eşin hakkı olan payının tamamen kaldırılmasına veya azaltılmasına karar verilebilmektedir.

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davalarında, hak düşürücü süreler, davanın ispatı için kullanılacak deliller ve delillerin hukuka uygunluğu; gerek davanın gerçeğe uygun ve adil sonuçlanması gerekse mal rejimi ile tazminat taleplerini etkileyecektir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davalarının uzmanlık gerektiren davalar olduğu bu tür davalarda, davanın en kısa sürede sonuçlandırılması, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Ankara Aile Hukuku Avukatından / Ankara Boşanma Avukatından profesyonel yardım alınması önem arz etmektedir.